1/36

FLC Apartment

Pham Hung st., Hanoi

120 m2

Đây là căn hộ trong năm nay mà chủ nhà để cho Concept Warehouse được sáng tác tự do nhất. Tất cả dữ liệu đầu vào chỉ là màu xanh blue yêu thích, hai từ " đơn giản", " thoáng rộng" và một mặt bằng được thầy phong thủy xem xét kỹ càng.
Phần 3D vẽ cũng rất nhanh gọn, chỉ duyệt 1 lần, không chỉnh sửa gì, thi công thì giống 3D trên 95% nên thật sự là xấu đẹp thế nào do thiết kế hết.
Chủ nhà đã cẩn thận hỏi lại thiết kế khi mua sắm các đồ dùng lớn nên căn hộ luôn giữ được màu sắc hài hòa và sự gọn gàng.
Chắc đây là ví dụ điển hình của việc khách hàng chỉ cần chọn designer đúng và lo ngân sách thôi, còn lại cứ để Concept Warehouse lo !

2015 by CONCEPT WAREHOUSE | DESIGN STUDIO

1B Le Phung Hieu, Hoan Kiem, Hanoi

+84(0) 904 70 72 76

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon